10 de febr. 2011


Mes Febrer-- 2.011El quadre ha obtingut el 1 premi en el de XII Salón Invierno de Barcelona