10 de febr. 2016

Mes de Febrer

 

Agrupació de Aquarel·listes de Catalunya

Diputació 423 Barcelona
( Del 5 al 26 de Febrer)