28 de gen. 2014


Mes de Gener


 Agrupació de Aquarel·listes de Catalunya

Diputació 423 Barcelona
( Del 15 al 30 de Gener)


Mes de Desembre
CARROUSSELLE  de PARIS

Inauguració del 4 de desembre fins 10