10 de juny 2013

Mes de Juny

Del 18 al 5 de Juliol, exposició col-lectiva a la BCM Art Gallery. Bailén134- Barcelona

7 de juny 2013

MES DE MAIG

Exposició col-lectiva a Santiago de Compostela. Galeria  Espazo Tambre, 2