7 de març 2012


MES de MARÇ

El grup ART-NOU, junt amb la revista GAL-ART,han publicat un
llibre,"Artistas de Nuestro Tiempo 2011" on surt part de la meva biografia i obre