10 de juny 2013

Mes de Juny

Del 18 al 5 de Juliol, exposició col-lectiva a la BCM Art Gallery. Bailén134- Barcelona